Blogikirjoitus

AAA-luokan puukerrostaloja

Palaako puu kerrostaloihin? Näin kysyimme vuonna 2013 puukerrostalorakentamisen tietopaketissa. Nyt, vuonna 2019 voin todeta, että puu palaa kerrostaloihin. Tätä asiaa edesauttaa se, että ARA-yhteisö A-Kruunu on ottanut puukerrostalorakentamisen osaksi strategiaansa. A-Kruunu laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi rakennuttajaksi tavoitellen puukerrostaloille tiettyä vuosittaista osuutta.

Suomalaiseen puukerrostalorakentamiseen on 1990-luvulta lähtien liittynyt monia näkökulmia:

A)    AAA-luokitus liittyy euroihin sekä riskien- ja maineenhallintaan. Vantaan Kivistö (2015), Helsingin Kuninkaantammi (2018) ja Puukuokka 1-3 (2014-2018) ovat olleet onnistuneita, palkittuja, kannattavasti rakennettuja ja asukkaiden haluamia vuokra-asuntokohteita.

A)    ARA. Puukerrostalokohteet ovat osa kestävän rakentamisen ”tiekarttaa” jonka avulla hiilidioksidipäästöjä alennetaan.

A)    A-Kruunu.

Tutkin vuonna 2013 julkaistussa väitöskirjassanin rakennushankkeen osapuolten käsityksiä puukerrostalorakentamista kohtaan. Tulokset osoittivat asian, joka on todettavissa myös KIRA-alan tapahtumissa: juhlapuheilla ja käytännön teoilla ei näyttäisi olevan yhteyttä toisiinsa.

Mistä tämä johtuu? Suhtaudumme henkilökohtaisesti yleisellä tasolla uusien innovaatioiden käyttöönottamista kohtaan varsin positiivisesti. Asennoitumisemme kuitenkin muuttuu tarkastellessamme samaa asiaa oman työtehtävämme ja vastuualueemme näkökulmasta.

”Kansallisromanttinen innostus puukerrostalojen rakentamiseen näyttää Suomessa jatkuvan (…) ”Miksi puuta pitäisi käyttää kerrostalojen kantavissa runkorakenteissa, koska parempiakin materiaaleja siihen on olemassa?” Lainaus on erään rakennusliikkeen vuosikertomuksesta vuodelta 2017.

Vastauksena vuosikertomuksessa esitettyyn kysymykseen totean, että kannattaa varmasti jatkaa rakentamista sillä tekniikalla, jonka omakseen tuntee. Se on strateginen valinta, joka odottaa vastauksia esimerkiksi energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen elinkaarirakentamiseen.

Suomalainen rakentaminen muuttuu liian usein vain pakon edessä ja normien kautta. Yleisesti tunnistettu tosiasia on, että rakentamismääräysten minimitasosta on tullut toteutuksen maksimitaso.  Asuntosuunnittelua koskevassa RT-ohjekortissa todetaan: ”Tavoiteltava, vähimmäistasoa korkeamman laadun edistäminen jää hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan vastuulle.”

Lähes poikkeuksetta suomalaiset puukerrostalokohteet rakennetaan edelleen ARA-tuotantona. Vielä on matkaa siihen, että riittävän monet vapaarahoitteista asuntotuotantoa tilaavat rakennuttajat ja perustajaurakointia tekevät rakennusliikkeet näkevät puurakenteet vaihtoehtona myös kerrostalorakentamisessa. Tästä syystä johtuen tarvitaan A-Kruunun kaltaisia ARA-yhteisöjä, joilla on tahtotila ja osaaminen kestävän rakentamisen kohteitten tilaamiseen.

Vesa Ijäs
Rakennuttamispäällikkö, TkT
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)