Blogikirjoitus

Teollinen puurakentaminen toimii koko rakennusalan kirittäjänä

Suomen talous vajosi tekniseen taantumaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvunäkymät vuodelle 2023 ovat hieman kohentuneet energian saannin ja hintojen laskun myötä.

Talouskasvua hidastavat hintojen lisäksi korkojen nousu sekä kiristyvä rahapolitiikka. Korkojen nousu on jarruttanut erityisesti asuntorakentamista. Puukerrostalot uivat vastavirtaan ja aloitusten määrä viime vuonna kasvoi seitsemän prosenttia, kun vastaavaan aikaan kaikkien kerrostaloaloitusten määrä laski 20 prosenttia.

Asuinkerrostalojen lupavarannot ovat alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen ja pientalojen aloitukset varsin korkeasta lupavarannosta huolimatta laskussa. Vaikka rakentamisen kustannusten nousu on laantunut ja kovin nousuvauhti on takana, pysyvät hinnat ennusteiden mukaan korkealla koko vuoden. Kilpailu urakoista on kovaa.

Rakentamisen laskiessa ja kustannusten noustessa on monen rakennusalan toimijan suulla nostettu esiin tuottavuuskehitys. Rakentamisen tuottavuus on polkenut paikallaan vuosikymmeniä ja laahaa kaukana muiden toimialojen perässä.

Rakentamisen alavireisen suhdanteen lisäksi uusi rakentamislaki kirittää ilmasto- ja kiertotaloustoimia. Reilun puolentoista vuoden päästä voimaan tuleva laki tuo sääntelyn piiriin rakennusten vähähiilisyyden sekä rakennusten elinkaariominaisuudet. Sääntelyllä on syynsä, rakennussektori on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Nopeasti vaikuttavat keinot päästöjen vähentämiseksi ovat tarpeen.

Teollinen puurakentaminen ja sen pitkälle viety tuoteosien esivalmistus on keskeinen keino koko rakennussektorin tuottavuuden parantamiseen ja päästöjen leikkaamiseen. Puutuoteteollisuuden Tuottavuusloikkahankkeissa tutkittiin teollisen puurakentamisen tuottavuuspotentiaalia vuosina 2020–2022. Tuottavuutta pystyttiin hankkeessa parantamaan 20 prosenttia lähtötilanteeseen verrattuna.

Teollinen rakentaminen muuttaa rakennushankkeen arvoketjua ja työtä siirtyy merkittävästi pois työmaalta. Rakentamisen prosessia on muutettava niin, että tehostuneen valmistamisen hyödyt saadaan siirrettyä hankkeelle ja asiakkaalle parantuneena kilpailukykynä. Tuottavuusparannuksen lisäksi teollinen puurakentaminen leikkaa uudisrakentamisen hiilialanjälkeä noin 40 prosenttia.

Yksittäisiä hopealuoteja rakentamisen tuottavuuden parantamiseen ei ole. Kehitys vaatii koko prosessin kehittämistä osaoptimoinnin sijaan. Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka saavutetaan kaikkien sidosryhmien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, teollisten esivalmistajien ja työmaatoimijoiden yhteistyöllä. Yhteistyön avulla puualalla kehitetään koko ajan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka toimivat niin suunnittelussa, esivalmistuksessa, työmaalla ja tärkeimpänä kaikista asunnon käyttäjällä.

Rakentamisen vähähiilisyyden edistäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat kansantalouden näkökulmasta merkittäviä toimia. Niin merkittäviä, että tulevaan hallitusohjelmaan on syytä sisällyttää teollisen ja vähähiilisen rakentamisen tuottavuusohjelman käynnistäminen.

Matti Mikkola
toimitusjohtaja
Puutuoteteollisuus ry