Uutinen

Sähkön yhteishankinta tuo A-Kruunulle 20% säästön energiamaksuihin

Valtio-omisteinen A-Kruunu liittyi sähkön yhteishankintaan. Kilpailuttamisen kautta saadaan merkittävä säästö kiinteistösähkökuluihin, sähköä uusiutuvilla energiamuodoilla sekä helpotusta yhtiön resursointiin. Yhteistyökumppanina toimii Hansel Oy.

Hansel tarjoaa valtiollisille ja kunnallisille toimijoille erityyppisiä hankintapalveluita, joista sähkön yhteishankinta on yksi. Hansel Oy on valtion ja Suomen Kuntaliiton omistuksessa oleva julkisen sektorin hankintatoimen kehittäjä.

- Tämän hetkisellä A-Kruunun kiinteistökannalla sähkön euromääräinen vuosikustannus on noin 250 000 euroa, josta noin puolet on energiamaksua ja puolet sähkön siirtokustannusta. Hanselin yhteishankinta tuottaa noin 20% säästön energiamaksuihin. Omakustannusperiaatteen mukaan säästö vaikuttaa suoraan vuokranmääritykseen, kertoo A-Kruunu Oy:n kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne.

A-Kruunulla on tällä hetkellä valmiina 1097 vuokra-asuntoa ja rakenteilla tai rakenteille lähdössä 854 asuntoa. Suunnitteilla on 1036 asuntoa sekä hankeaihioina noin 1 300 asuntoa. Yhtiön hankkeet tai hankeaihiot sijaitsevat Helsingin seudun lisäksi Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Kiinteistösähkön kilpailuttaminen koko ajan kasvavassa kiinteistökannassa on merkittävä tekijä. Sähkömarkkinoilla hinta vaihtelee tunneittain ja hintavaihteluita vastaan täytyy myös suojautua. Sähkön kilpailutuksella pystytään vaikuttamaan energiamaksuihin, muttei sähkön siirtohintoihin.

- Hansel Oy toimii A-Kruunun sopimuksen kokonaisuutta hallinnoivana yhteistyökumppanina. Vastaamme kilpailutuksen lisäksi avaimet käteen -periaatteella sopimukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Energia Myynti Suomi toimittaa sähkön ja suojaussalkunhoitajana toimii Markedskraft, kertoo Hansel Oy:n kategoriapäällikkö Juha-Pekka Paunu.

A-Kruunun kiinteistösähkö tulee jatkossa olemaan 100% uusiutuvaa energiaa, bio-, vesi- ja tuulienergiaa.

- Sähkön tuottaminen uusiutuvilla energiamuodoilla sopii hyvin A-Kruunun ympäristötavoitteisiin ja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseen, korostaa Puolanne.

Lisätietoja:
Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne, petteri.puolanne@a-kruunu.fi, puh. 040 512 8170
Kategoriapäällikkö Juha-Pekka Paunu, Hansel Oy, juha-pekka.paunu@hansel.fi, puh. 0294 555 305