Uutinen

Postilakon vaikutukset

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko vaikuttaa postinkulkuun. Lakko on alkanut maanantaina 11.11.2019. Arvioiden mukaan lakko tulee aiheuttamaan jopa viikkojen viivästymisiä postinjakelussa.

Postin lähettäminen A-Kruunulle

Pyydämme toimittamaan kaikki asiakirjat A-Kruunulle sähköisessä muodossa lakon aikana. Lähetettävät asiakirjat voi skannata tai ottaa niistä valokuvan ja lähettää osoitteella vuokraus@a-kruunu.fi

Voit tuoda asiakirjat myös toimipisteeseemme osoitteeseen Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, toimistomme aukioloaikoina klo 8-16.

 

Vuokrankorotuskirjeiden ja uusien vuokralaskujen lähetys

Tulemme itse jakamaan vuokrankorotuskirjeet suoraan asukkaille joulukuun loppuun mennessä postin jakelun sijasta. Uudet vuokralaskut toimitetaan asukkaille postin välityksellä ensi vuoden alussa.

Suosittelemme verkkolaskun käyttöönottoa. Saat vuok­ra­las­kun kä­te­väs­ti säh­köi­se­nä e-las­ku­na suo­raan verk­ko­pank­kii­si, kun käyt ot­ta­mas­sa A-Kruu­nun e-las­ku­tuk­sen käyt­töön omas­sa verk­ko­pan­kis­sa­si. Säh­köi­ses­sä muo­dos­sa verk­ko­pank­kiin saa­pu­va e-las­ku on help­po ja tur­val­li­nen ta­pa mak­saa las­ku­ja. Voit tar­kis­taa ja hy­väk­syä las­kun no­peas­ti tai hoi­taa las­kut ko­ko­naan au­to­maat­ti­ses­ti, jos niin ha­luat. Las­kut myös ar­kis­toi­tu­vat verk­ko­pank­kii­si. Eko­lo­gi­sen e-las­kun hii­li­ja­lan­jäl­ki on vain kol­man­nes pa­pe­ri­las­kus­ta.