Uutinen

Palvelumuotoilu tuo hyötyjä sekä asukkaalle että vuokranantajalle

Palvelumuotoilun tarkoitus on kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta sekä luoda dialogia käyttäjän ja palvelun tuottajan välillä. Asumisessa se tarkoittaa asukkaan ja yhtiön välistä yhteistyötä, jotta asukkaat voivat osallistua asumisen kehittämiseen. Satu Karppinen tutki palvelumuotoilun mahdollisuuksia A-Kruunun talossa Tikkurilan Lummetiellä. 

Tutkimuksessaan Karppinen piti kolme työpajaa, joihin osallistui sekä asukkaita että A-Kruunun edustajia. Työpajojen tavoitteina oli muun muassa asukkaiden tutustuttaminen toisiinsa ja suunnitella yhdessä talon kerhotilaa.

Karppisen mukaan niin sanottua yhteissuunnittelua on käytetty enimmäkseen julkisten tilojen rakentamisessa. Esimerkiksi päiväkotien tai terveyskeskuksien suunnittelussa on kuunneltu henkilökunnan toiveita tilojen osalta, jotta tilojen arkiset toiminnat pystytään huomioimaan paremmin. Esimerkiksi Helsingin keskuskirjasto Oodin suunnittelussa käytettiin palvelumuotoilua. 

Osallistaminen sitouttaa

Myös vuokra-asumisessa on mahdollisuuksia osallistaa asukkaita yhteissuunnitteluun. Esimerkiksi yhteisten tilojen sisustamisen suunnitteleminen, kuten Lummetiellä, voi olla hyvä tapa saada asukkaat tekemään yhteistyötä ja tutustumaan toisiinsa. 

-Vuokra-asumisessa on yleensä paljon vaihtuvuutta, ja sitoutuneisuus omaan taloon ei ole välttämättä yhtä vahvaa kuin muussa asumisessa. Kuitenkin yhteissuunnittelu ja asukkaiden osallistaminen oman talon asioiden kehittämiseen voi lisätä halua sitoutua yhteen taloon pidemmäksi aikaa. Kun kokee, että on ollut mukana kehittämässä asuinympäristöään konkreettisesti, voi olla halukkaampi myös asumaan paikassa pidempään, kertoo Karppinen.

Työpajoissa ratkottiin ensiksi helppoja lämmittelytehtäviä, joilla saatiin syntymään keskustelua, ja ryhmän jäsenet pääsivät tutustumaan toisiinsa. Sen jälkeen siirryttiin varsinaisiin suunnittelutehtäviin. 

- On tärkeää, että asukas kokee saaneensa jotain konkreettista aikaan, jotta asukasaktiivisuus tuntuu kannattavalta, korostaa Karppinen.

Työpajoja voisi hyödyntää myös asukkaiden kesken

Karppinen toimi työpajoissa itse fasilitaattorina ja ohjasi asukkaita ja A-Kruunun edustajia tehtävissä. 

- Oli hyvin tärkeää, että paikalla oli A-Kruunun edustajia. He pystyivät samalla saamaan vastauksia talossa asumiseen liittyen. Sen lisäksi työpajat olivat A-Kruunulle uusi tapa kohdata asukas, ja koen että se oli myös heille antoisaa, kertoo Karppinen.

Työpajamenetelmää voisi Karppisen mukaan hyödyntää myös asukkaiden kesken asumisen kehittämisessä, esimerkiksi niin että toimikunnan puheenjohtaja toimii fasilitaattorina.

Palvelumuotoilu on keino kuunnelle asukkaita

A-Kruunulle palvelumuotoilun käyttö on yksi tapa kuunnella asukkaita sekä edistää asukastoimintaa ja asumisviihtyisyyttä.

- Vuokratalon suunnittelussa asukkaita pystytään osallistamaan suunnitteluun vasta, kun asukasvalinnat on tehty, joten esimerkiksi kerhohuoneen sisustamisen ja käyttötarkoituksen suunnittelu ovat luontevia tilanteita asukkaiden päästä mukaan. Yhtiölle asukkaiden osallistaminen on tärkeää juuri niistä syistä, joita Karppinen gradussaan tuo esiin eli että asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan asuinympäristöönsä ja siten myös viihtyvät niissä pidempään, kertoo kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne.