Uutinen

A-Kruunulle asuntoja Tampereelle Pispalanharjun pohjoispuolelle

A-Kruunu rakennuttaa 40 asunnon korkotukivuokratalon erinomaiselle paikalle Tampereen Pispalanharjun kupeeseen. Hankkeeseen liittyy myös Tampereen kaupungin toteuttama hissillinen porrastorni tulevaa jalankulkusiltaa varten. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii BST-Arkkitehdit Oy. KVR-urakkasopimus on allekirjoitettu Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Santalahdessa, Rantakylänraitti 1:ssä sijaitseva tontti on pieni ja jyrkässä Pispalanharjun pohjoisrinteessä, jonka yläpuolella kulkee Tampere-Vaasa -junarata.

- Rakennuspaikka on poikkeuksellinen tontin suurten korkeuserojen vuoksi, mikä on vaatinut erityisen hyvää suunnittelua. Junaradan vuoksi kohteella on myös tiukat melumääräykset. Hankkeen kustannuksia saatiin kohtuullisiksi muun muassa kehittämällä urakoitsijan toimesta uudenlainen pysäköinnin toteutustapa korttelialueelle, kertoo A-Kruunun projektipäällikkö Leena Aho-Manninen.

Pysäköinti piti alun perin toteuttaa erillisenä maanalaisena ratkaisuna. Osapuolet ja naapuritaloyhtiö hyväksyivät kuitenkin urakoitsijan ehdotuksen, missä autohalli siirtyi naapuritalojen autohallin jatkeeksi.

Jyrkän rinteen vuoksi kerrostalon alimmassa kolmessa kerroksessa ei voi olla ikkunoita ylärinteen puolelle. Alakerroksiin on sijoitettu muun muassa varastotiloja ylärinteen puolelle. Porrastornin puolella suunnittelussa tuli huomioida myös asuntojen ikkunoiden näkymä siten, ettei porrastornista näe ikkunoista sisään.

- Hyvällä suunnittelulla talosta saadaan erinomainen asuinpaikka uudelle Santalahden asuinalueelle, Näsijärven rannalle kauniin Pispalanharjun kupeeseen, toteaa Aho-Manninen.

Alueella tehdään parhaillaan Tampereen kaupungin toimesta junaradan alapuolella olevan vanhan kivimuurin eli rivinterin korjaustöitä. A-Kruunun talon ja Tampereen kaupungin toteuttaman hissillisen porrastornin rakentaminen lähtee käyntiin kivimuurin korjaustöiden jälkeen. Porrastorni tarvitaan tulevaa jalankulkusiltaa varten.

- Junaradan yli menevä jalankulkusillan toteuttaminen ajoittunee vuosille 2022-2023. Sillan rakentamiseen on päädytty, koska esteetön yhteys Rantatieltä ja esimerkiksi raitiotien pysäkiltä on muulla tavoin erittäin vaikea toteuttaa Pispalanharjulle. Pispalassa on paljon asukkaita, ja tällä tavalla parannetaan heidänkin kulkuyhteyksiään, toteaa Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

A-Kruunun asuntojen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.  Vuokra tulee määräytymään omakustannusperiaatteen mukaan kohtuuhintaiseksi. Koh­de on A-Kruu­nun kolmas vuok­ra­koh­de Tam­pe­reel­la. Muut kohteet Tampereella ovat Nie­men­ran­nan Raa­mi­ka­dul­la ja Honkakuusenkatu Vuoreksessa.

Kuva: A-Kruunun Tampereen Rantakylänraitin rakennuslupa-aineisto syyskuu 2020