Uutinen

Helsingin kaupunki ehdottaa YIT:n ja A-Kruunu Oy:n konsortiota Kalasataman Nihdin laatukilpailun voittajaksi

Lukki on Nihdin asemakaava-alueen ensimmäisenä rakentuva asuinkortteli, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla. Helsingin kaupunki esittää Kalasataman Nihdin asemakaava-alueella sijaitsevan neljän asuinkerrostalotontin (ns. Lukki-asuinkortteli) varaamista YIT:n ja A-Kruunu Oy:n muodostamalle konsortiolle.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupungin esitystä 29.9.2020 järjestettävässä kokouksessaan. Nihdin asemakaava on valmis ja lainvoimainen. Rakentaminen alueella voi alkaa aikaisintaan vuoden 2022 alussa. 

Lukki on Nihdin asemakaava-alueen ensimmäisenä rakentuva asuinkortteli, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla Kruunusillat raitiotieyhteyden varrella. Kortteliin sijoittuu monipuolinen jakauma niin tilallisesti, toiminnallisesti, sisällöllisesti kuin sosiaalisesti kaupunkia rikastuttavia asuntoratkaisuja. Asuinkortteliin sijoittuu sekä omistus-, hitas- että ARA-asuntoja.

- Kilpailun tavoitteena oli luoda laatutaso Nihdin asemakaava-alueen korkeatasoiselle suunnittelulle ja tulevalle toteutukselle. Mielestäni tässä onnistuttiin hyvin. Luoto-ehdotus on hallittu ja tasapainoinen, arkkitehtuuri varmaotteista. Asuntojakauma on monipuolinen – erityisesti tornin asunnot saivat kiitosta, sanoo arviointiryhmän puheenjohtaja Matti Kaijansinkko Helsingin kaupungilta.

YIT:n ja A-Kruunu Oy:n Luoto-niminen ehdotus valittiin laatukilpailun voittajaksi 14 ehdokkaan joukosta. Ehdokkaat osallistuivat kilpailuun nimettöminä.

Havainnekuva Luoto-ehdotuksen näkymästä sillalta päin.

- Korttelille on pyritty luomaan vahva ja omintakeinen identiteetti. Arkkitehtuurissa tavoitellaan suurpiirteisyyttä, kontrasteja ja rosoisuutta muistumana teollisesta satamahistoriasta, samalla kun pyritään kantakaupungin kestävään, ajattomaan ja hillittyyn arvokkuuteen, kuvailee Luoto-ehdotuksen arkkitehtuurista vastanneen Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n Selina Anttinen

Luodon asuntosuunnittelun keskeisinä lähtökohtina ovat laatu ja monipuolisuus. Asuntojen suunnittelussa on hyödynnetty korttelin poikkeuksellista sijaintia ja merinäkymiä. Kortteliin sijoittuu mm. taiteilija-asuntoja katutason työtiloineen, yhteisöasuntoja yhteisölliseen vuokra-asumiseen, kaksikerroksisia, rivitalomaisia asuntoja sekä torniosan laajasti maisemaan avautuvia asuntoja. Läpi rungon avautuvat valoisat tilasarjat ja näkymäakselit sekä monipuolinen käytettävyys ovat kaikkia tontteja yhdistäviä piirteitä.

 

Havainnekuva Luoto-ehdotuksen ateljeenäkymästä.

Korttelipihan keskelle muodostuu saarimainen kasvillisuusalue, jonka keskelle on varattu pysäköintihallin puhkaiseva maanvarainen osa, jolle istutettavat puut saavat kasvaa suuriksi ilman kansipihan tuomia rajoitteita. 

- Korttelipihalle on varattu tilaa niin aktiiviselle oleskelulle leikki- ja kuntoilupisteineen sekä rauhallisempia laiturimaisia oleskelupaikkoja, kertoo Mari Ariluoma Nomaji maisema-arkkitehdeista.

Korttelin kattosaunat ja viherhuoneet terasseineen asettuvat omille, rajatuille luodoilleen. Viherkatot toteutetaan siten, että ne tarjoavat monipuolisesti kukkivia kasveja pölyttäjille läpi kasvukauden. Katolle varataan tilaa korttelin omille kaupunkimehiläispesille, jotka auttavat katto- ja parvekeviljelmien pölytyksessä.

- Nihdin laatukilpailun käynnistymisen jälkeen työskentelimme todella tiiviisti muodostamamme työryhmän kanssa ja onnistuimme loistavasti luovassa työssä, vaikka jouduimmekin olosuhteiden pakosta kokoontumaan etäyhteyksien avulla, kertoo yksikönjohtaja Heikki K. Hannukkala YIT:stä.

- Oli hienoa osallistua huipputyöryhmässä todella ammattimaisesti järjestettyyn kilpailuun. Asumisratkaisujen monipuolisuus ja kaiken kaikkiaan asuinympäristön laatu olivat suunnittelun painopisteitä, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila A-Kruunu Oy:stä. 

 

Kuvat: Anttinen & Oiva Arkkitehdit