Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -toiminta tuo mukavaa yhteistä tekemistä taloyhtiöiden kerhotiloihin, pihoille ja lähialueille. Keskeisin tavoite on lisätä iäkkäiden asukkaiden yhdessäoloa, hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Toimintaa on kehitetty asukkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017-2019) Helsingissä ja Kotkassa.