KIRA-alalla tehdään jopa päällekkäistä työtä kestävän rakentamisen osaamisen ja toimintatapojen kehittämisessä. Alan hiilipäästöjä on vaikea vähentää ilman yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja seurantaa. Jos yhdistämme resurssit yhteisen haasteen edessä, kaikki voittavat.