Lasten vuoroasuminen virallistettiin lapsenhuoltolain muutoksessa 1.12.2019. Vuoroasumisen kriteerinä on, että lapsi asuu vähintään 40 prosenttia kalenterivuodesta kummankin vanhempansa luona. Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksen (2021) mukaan 110 000 lapsella on kaksi kotia ja joka kolmas lapsi myös vuoroasuu. Suurissa taajamissa joka viidennen kouluikäisen lapsen perheessä, kotitalouden koko vaihtelee viikoittain.

Eduskunta käsittelee parhaillaan valtioneuvoston joulukuussa antamaa asuntopoliittista selontekoa. Vuoteen 2028 kurottava kehittämisohjelma perustuu hallitusohjelmakirjaukseen. Se sisältää kolmisenkymmentä toimenpide-ehdotusta selvitystarpeista lainsäädäntöhankkeisiin asti.