Suomalainen asuinkerrostalorakentaminen on ottanut kehitysloikkia lukuisilla teknisillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi energiatehokkuuteen, kosteudenhallintaan, paloturvallisuuteen, ääneneristykseen sekä talotekniikkaan liittyen. Kiinteistö- ja rakennusalan eri tahojen osaamista hyödyntäen on syytä tarkastella perusteellisesti myös sitä, että rakennusten toimivuus, viihtyisyys, huollettavuus sekä ylläpidettävyys voidaan taata vaihtelevissa tilanteissa.