Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ovat tehneet 3.6.2021 A-Kruunun kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen asuintontin toteutuksesta Helsingin Huopalahdenportin alueelle.

A-Kruunun talo sijoittuu kuvassa keskellä esitettyjen uusien asuintornien vasemmalle puolelle.