Miten edistän luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössä?

Miten edistän luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössä?

  • Tutustu lähiluontoon – jokamiehenoikeudella saat liikkua vapaasti metsissä ja viheralueilla.
  • Etsi tietoa lähellä sijaitsevista arvokkaista luontokohteista ja kerro niistä myös muille.
  • Älä vahingoita kasveja ja eläimiä.
  • Kerää talteen marjoja ja sieniä
  • Älä kerää oksia, jäkäliä, sammalia ja varpuja ilman maanomistajan lupaa.
  • Pidä koirat ja kissat kytkettyinä.
  • Älä jätä roskia luontoon.
kuvituskuva