A-Kruunu rakennuttaa vuokratalokohteen keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen. Pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Juha Vesen. Urakkasopimus hankkeen toteutuksesta allekirjoitettiin Varte Lahti Oy:n kanssa.