Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Uusi vastuullisuusohjelma otettiin käyttöön vuonna 2020 ja se rakentuu neljän teeman ympärille: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Yritysvastuuraportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2020, kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista.