Blogikirjoitus

Tuusula kehittyy - asumisen ratkaisuja ja palveluja kaikenikäisille

Seudullinen MAL 2023 -suunnitelmassa on yhteinen tahtotila seudun eri asuinalueiden monipuolisuudesta ja erilaisuudesta. Tuusula on yksi veto- ja pitovoimaisimmista seudun kunnista. Lokaatio lähellä Helsinkiä ja lentokenttää, hyvät liikenneyhteydet sekä Tuusulanjärvi  ja -joki houkuttavat. Tuusula onkin neljäs Suomessa elinvoimassaan. Elinvoiman käsite ymmärretään nykyään elinkeinotoiminnan lisäksi saavutettavuutena sekä elinympäristön ja palvelukokemuksen laatuna.

Elinvoima tukee muuttovirtaa. Tuusulan määrällinen väestönlisäys oli Suomen kymmenes vuonna 2023, ja suhteellinen väestönlisäys neljäs. Tuusulaan muutetaan Vantaalta, Helsingistä, Espoosta ja naapurikunnista. Muuttajina ovat eritoten 25-44 –vuotiaat perheelliset, työlliset aikuiset ja vantaalaiset. Tulevaisuudessa väestökehityksessä painottuvat myös kolmannen iän eli eläkeiän alkupäässä olevat asukkaat.

Tuusulassa on monipuolinen asuntotarjonta ja asumismahdollisuudet

Asumisen koko elinkaari on mahdollinen Tuusulassa. Haluamme varmistaa, että perheasuntoja tulee vähintään kolmannes uusista asunnoistamme, ja että yksiöitä toteutetaan enintään kolmannes. Vuonna 2023 Tuusulaan valmistui 714 kerrostaloasuntoa, 140 pientaloa ja 21 rivitaloasuntoa. Yksiöitä toteutui vuonna 2023 noin 27 %  eli alle asuntopoliittisen ohjelmamme maksimin, ja perheasuntoja ohjelmaa enemmän. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot. Sata tonttia sata unelmaa -kampanjamme mukaisesti tarjolla on vuosittain noin sata pientalotonttia eri puolilla Tuusulaa.
  
Tuusulan kehittyvissä keskustoissa on tarjolla myös kerrostalo-, townhouse-, pienkerrostalo-  ja rivitalotontteja. Pelkästään Rykmentinpuisto Hyrylän keskustan kupeessa tulee olemaan noin 12 000 - 15 000 asukkaan asuinalue.

Nostan esiin yhden esimerkin kerrostaloasumisen kehittämisestä. Tuusula kehitti Senaatin kanssa ikäystävällisen asuinkorttelin, mutta uskon, että laadukas, vaivattomampaa elämää tarjoava kerrostaloasunto palveluiden läheisyydessä soveltuu monelle muullekin. Tässä Hyrylän keskustan korttelissa tulee olemaan monipuolisia ja ikäystävällisiä asuntoja, esimerkiksi maantasokerrokseen tavoitellaan myös rivitalomaisia asuntoja omalla pihalla, muualle kimppa-asumista ja vaikkapa raakatila-asuntojakin.

Asumisessa on tärkeää hyvä asuntosuunnittelu, reilut parvekkeet ja muuntojoustavuus. Kortteliin tavoitellaan myös eri kokoisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, yhteisöolohuoneita ja toteutetaan monipuolisia yhteistiloja, esimerkkeinä yhteiskeittiö, saunatila takkahuoneineen, monitoimitilaverstas, vierashuone jne. Itse uskon myös, että ylipäätään kerrostaloasumisessa yhteistilat etsivät tulevaisuudessa uutta muotoaan.

Myös pihan laatu on tärkeää Tuusulassa. Uudessa korttelissa iso piha on jaoteltu kolmeen piha-alueeseen: palvelupihaan, aktiivipihaan ja viherpihaan. Kaikille asukkaille on tärkeää esteettömät, helposti löydettävät ja hyvin opastetut reitit. Talot erottuvat toisistaan ja oma rappu on helposti tunnistettavissa. Välittömät ulkoyhteydet ovat tärkeitä, metsät ja viherverkosto on hyvin saavutettavissa. 

Asukkaille on myös oleellista saavutettavat ja hyvät yksityiset palvelut. Hyrylän keskusta kehittyy varsinkin tulevina vuosina. Naapurustosta löytyy jo nyt muun muassa uimahalli, lukio ja kulttuuritalo Monio sekä seurakuntakeskus. Lähitulevaisuudessa naapuriin rakennetaan linja-autoasema ja hyvinvointikeskus sekä palvelukeskus ja Citymarket. Hyrylän lisäksi Kellokosken ja Jokelan keskustoja kehitetään tiiviimmiksi keskusta-alueiksi mahdollistamaan palveluita.

Turvalliset ja terveelliset palvelut

Asukkaat painottavat asumisen valinnoissaan lokaation ja yksityisten palveluiden ohella myös kunnan palveluita ja niiden laatua. Tuusula investoi voimakkaasti turvallisiin ja sisäilmaltaan terveellisiin päiväkoteihin sekä kouluihin. Olemme jo pitkällä uudistamassa palveluverkkoa, jossa huonompikuntoisia päiväkoteja ja kouluja korvataan kampuksilla, jotka ovat myös kuntalaisten kohtaamispaikkoja. 

Martta Wendelin-päiväkoti Hyrylässä sai vuoden 2023 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon ollen ensimmäisten palveluverkkomme uusien rakennusten joukossa. Kulttuuritalomme ja lukiomme Monio otettiin käyttöön vuonna 2023 ja se sai vuoden Puupalkinto-tunnustuksen. Tuusulanjärven kampus (koulu ja päiväkoti), Riihikallion monitoimikampus ja Rykmentinpuiston kampus ovat rakenteilla ja valmistumassa vuonna 2025. Peltokaaren päiväkoti valmistui jo syksyllä 2024. Lahelan suuri kampus tulee rakentumaan tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla. 

Asumisneuvonta, hyvinvointialueen asumisen palvelut

Tuusulassa on asumisessa panostettu myös monipuoliseen, maksuttomaan asumisneuvontaan. Asumisneuvojalta neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi ennakoivasta asumisneuvonnasta kaikissa elämäntilanteissa (ikääntyminen, itsenäistyminen sekä elämäntilanteen ja toimintakyvyn muutokset) ja asunnon etsinnässä. Hyvinvointialueen eli Keusoten ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät yhteisöllinen asuminen (ent. palveluasuminen), ympärivuorokautinen (ent. tehostettu) palveluasuminen ja lyhytaikainen hoito.

Kokonaisuudessaan Tuusula haluaa edistää uutta ajattelua asumiseen ja varmistaa asukkailleen hyvät asumisolot koko elämän ajaksi.

Pirjo Sirén
Kuntakehitysjohtaja
Tuusula