Blogikirjoitus

Tampereen Hiedanranta on kestävän kehityksen edelläkävijä

Tampere on ollut viime vuosina Suomen vetovoimaisin kaupunki niin muuttohalukkuutta ja mainetta mittaavissa kyselytutkimuksissa kuin kasvutahdilla mitattuna. Vuonna 2023 Tampereen muuttovoitto oli yli 6000 asukasta ja suhteellinen väestönlisäys lähes 2,5 %. Yksi Tampereen vastauksista väestönkasvuun on Hiedanrannan uusi kaupunginosa yhdessä kehittyvän Lielahden kauppa- ja teollisuusalueen kanssa. Tälle alueelle tavoitellaan yli 20 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä.

Hiedanranta rakentuu Länsi-Tampereelle, noin neljän kilometrin päähän Tampereen keskustasta, Näsijärven rannalle. Hiedanrantaan kuuluu entinen Lielahden kartano- ja tehdasalue, jonka Tampereen kaupunki osti M-Realilta vuonna 2014. Tällä hetkellä entisen tehdasalueen omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy, joka kehittää aluetta vetovoimaiseksi kaupunginosaksi.
 
Hiedanrannan ensimmäisten asuinkortteleiden asemakaava sai lainvoiman maaliskuussa 2023. Pohjoiskortteleihin rakennetaan noin 60 000 kerrosneliömetriä vapaarahoitteista ja kohtuuhintaista vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasumista sekä kehitysvammaisten ryhmäkoti- ja satelliittiasuntoja. Asuintalojen rakentaminen alkaa arviolta vuoden 2024 lopulla.

Hiedanranta osana kestävän liikkumisen menestystarinaa

Tampereen kaupunkiseudulla kasvua on suunnattu määrätietoisesti keskustoihin sekä lähijunaseisakkeiden, raitiotien ja bussien runkolinjojen varsille. Hiedanrannalla on tärkeä rooli seudun liikkumisen siirtymisessä yhä enenevässä määrin raiteille. Kaikki Hiedanrannan asukkaat tulevat asumaan alle 300 metrin päässä ratikkapysäkistä. 

Hiedanrannan kaupunginosa ja tehokas maankäyttö ovat tärkeitä tekijöitä raitiotien mahdollistamisessa läntiselle Tampereelle. Hiedanrannan eteläosaan sijoittuu läntisen kaupunkiseudun joukkoliikenneterminaali ratikan liikennöinnin käynnistyessä tammikuussa 2025. Kestävän liikkumisen kaupunkiin liittyy myös kaupungin päätös toteuttaa Hiedanrantaan kulttuurin, tapahtumien ja luovien alojen keskittymä aivan ratikkapysäkin viereen entiseen sellutehtaaseen saneerattaviin tiloihin. 

Kaupunkisuunnittelun kestävyystavoitteiden kirittäjä

Hiedanrannan tontinluovutusehdot ovat yksi merkittävimmistä työkaluista kestävyystavoitteiden toteuttamisessa. Asuinkerrostalojen rakennuttajat ovat sitoutuneet vaativiin kriteereihin, jotka tähtäävät sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla suunniteltuun kaupunkialueeseen sekä rakennuksiin. Tavoitteena on vähentää asuinrakennusten rakentamisesta aiheutuvia rakentamisvaiheen päästöjä yli 30 % tavanomaiseen asuinrakentamisen hiilipäästöihin nähden. Myös yleisten alueiden toteutuksessa tavoitellaan yli 35 % hiilipäästövähennyksiä. 

Hiedanrannan Kehitys Oy:n tavoitteena on saada Pohjoiskortteleiden asemakaavamuutosalueelle Suomen ensimmäinen Breeam Communities -sertifikaatti osoitukseksi kestävästä kaupunkikehittämisestä. Sertifiointi sisältää erittäin laaja-alaisesti kestävän kehityksen eri osa-alueet sekä suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyvää kriteeristöä. Sertifointiprosessin tavoitteena on todentaa kansainvälisellä standardilla Hiedanrannan kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen taso sekä kirittää Tampereen kaupunkikehittämisen käytäntöjä entistä kestävämmiksi.

Sanna Karppinen
suunnittelupäällikkö
Hiedanrannan Kehitys Oy