Blogikirjoitus

Käynnissä asuntojen uusjako

Vuokraustoimintomme on jo jonkin aikaa viestinyt, että nyt on meneillään tietynlainen asuntojen uusjako. Elinkustannusten voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi erityisesti pienituloisten asukkaiden arkeen siten, että yhä suurempi osuus käteen jäävästä tulosta menee välttämättömien perustarpeiden kustantamiseen. Nykyinen suhdannetilanne kuormittaa ara-asukkaita erityisen paljon, sillä kiinteistöjen kohonneet lainanhoitokulut ja ylläpitokustannukset siirtyvät suoraan omakustannusperiaatteen mukaisiin vuokriin.

Asuntojen uusjako tarkoittaa asukasvaihtuvuuden lisääntymistä, kun yhä useampi haluaa vaihtaa asuntoa pienempään ja edullisempaan säilyttääkseen mahdollisuuden selviytyä arjen tarpeistaan ja velvoitteistaan sekä pysyttääkseen elintasonsa totutulla tasolla. Moni ilmeisesti myös ennakoi asumis- ja sosiaalitukien leikkauksia vaihtamalla edullisempaan asuntoon jo ennen kuin henkilökohtainen taloudellinen tilanne siihen pakottaa.

A-Kruunun asukasvaihtuvuus oli viime vuonna 23,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 18,70 %. Asuntojen taloudellinen käyttöaste on kuitenkin pysynyt huiman korkealla tasolla: viime vuonna 99,6 %, mikä on sama kuin vuotta aiemmin. Uusissa asuntohakemuksissa edullisemman asunnon etsiminen on yhä useammin ensisijainen syy asunnon hakemiseen. Ja kun edullinen asunto on yleensä pienempi asunto, se tarkoittaa väistämättä pienten asuntojen kasvavaa kysyntää. 

Alalla on arvioitu, että pienten asuntojen kysynnän kasvu tulee väistämättä johtamaan niiden hintojen nousuun. Tästä kaikesta seurauksena voi myös olla ahtaasti asumisen lisääntyminen ja pienituloisten keskittyminen heikomman kysynnän alueille, jolloin vaarana on segregaation ja asukkaiden kokeman eriarvoisuuden tunteen lisääntyminen.

Asumis- ja sosiaalitukien leikkauksilla tulee olemaan iso vaikutus asukkaiden maksukykyyn. Se on ilman muuta asukkaalle itselleen iso haaste ja elämänlaatua heikentävä tekijä varsinkin, jos joutuu muuttamaan halvempaan asuntoon itselleen epäedulliselle alueelle. Tutun elinympäristön muuttuminen uuteen voi aiheuttaa yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tai lisätä työmatkoihin käytettyä aikaa, mikä on pois perheen kanssa vietetystä ajasta. Maksuvaikeuksien keskellä eläminen aiheuttaa joka tapauksessa aina stressiä, vaikuttaa mielenterveyteen ja heikentää ihmisen suorituskykyä.

Yleishyödyllisen yhtiön velvollisuutena on aina toimia kustannustehokkaasti. A-Kruunun tilannetta helpottaa, että kiinteistöt ovat melko uusia ja siten energiatehokkaita, mutta olemme kartoittaneet lisää energiansäästömahdollisuuksia ja kannustaneet myös viestinnällisin keinoin asukkaita pohtimaan omia asumistottumuksiaan. Olemme myös priorisoineet kiinteistöjen vuosikorjaustoimintaa, kuitenkin korjausvelkaa välttäen. Myös uudistuotannon käynnistyspäätöksiä on ollut pakko tarkastella entistäkin tarkemmin asukkaiden maksukyvyn näkökulmasta. Vuonna 2023 markkinavuokrat olivat keskimäärin 28 % A-Kruunun vuokria korkeammat. 

Tilanne on myös yhteiskunnallisesti hankala. Valtion tukema asuntotuotanto on markkinoiden edullisin asumismuoto, mutta siitä huolimatta ARA-asunnotkin voivat asumistukimuutosten myötä olla monelle pienituloiselle ihmiselle liian kalliita. Tarjolla ei ole mitään ns. normaalia asumista, jos edullisempaa asuntoa ei löydy juuri ARA-asuntokannasta.

On hyvä asia, että ARA on saanut tälle vuodelle merkittävästi lisää korkotukilainavaltuuksia. Rakennusalan matalasuhdanteen myötä rakentamisen hinta on madaltunut, joten liikkeelle toivottavasti saadaan hyviä hankkeita.

ARA-asuminen palvelee yhteiskunnan tarpeita myös sikäli, että asukas tarvitsee ARA-asunnossa asuessaan vähemmän asumistukea kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa asumiseen. ARA-tuotanto ja asumistuki ovat kaiken kaikkiaan tärkeitä poliittisia keinoja vaikuttaa pienituloisten ihmisten selviytymiseen arjessaan tuottavina yhteiskunnan jäseninä. Näiden järjestelmien avulla pystytään myös osaltaan varmistamaan, että Suomessa säilyy mahdollisuuksien tasa-arvo tulevaisuudessakin.

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja 
A-Kruunu Oy