Blogikirjoitus

ARA-tuotannon merkitys Vantaalle vallitsevassa suhdannetilanteessa ja tulevaisuudessa

Valtion tukemalla asuntotuotannolla on Vantaalle suuri merkitys niin vantaalaisen hyvinvoinnin ja työvoiman varmistamisen kuin rakentamisen ja monipuolisten asuinalueiden kehittymisen kannalta.

Vantaan asuntopoliittisena tavoitteena on, että asukkaille löytyy tarpeita sekä maksukykyä vastaava koti. Valtion tukema asuntotuotanto tarjoaa monille pienituloisille kotitalouksille mahdollisuuden löytää kohtuuhintainen asunto hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Vantaalle merkittävien kaupan-, logistiikan ja palvelualojen työntekijöiden asumisen varmistaminen ARA-tuotannolla on myös elinkeinopoliittisesti tärkeää.

Kysyntää valtion tukemalle asuntotuotannolle Vantaalla riittää nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunki kasvaa tällä hetkellä pitkälti ulkomailta tulevista muuttajista ja joka neljäs vantaalainen on vieraskielinen. Maahanmuuttajien asuttamisessa valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on merkittävässä roolissa ja etenkin Vantaan näkökulmasta Suomen monikulttuurisimpana kaupunkina ARA-tuotannon määrän lisääminen on ratkaisevan tärkeää.

Kaupungin omistamalla VAV-konsernilla on yli 11 000 asuntoa, joista vapautuu kuukausittain keskimäärin noin 100 kappaletta. VAV:n asuntojen hakemusrekisterissä on jatkuvasti tuhansia asunnon tarpeessa olevia hakijoita, joten vain harva onnistuu saamaan kohtuuhintaisen kaupungin vuokra-asunnon. Hakijoiden määrä on ollut tasaisen korkea viimeisen vuosikymmenen aikana taloussuhdanteista riippumatta.

Vantaa on sitoutunut seudullisessa MAL 2023-sopimuksessa, että kaupungin vuosittaisesta asuntotavoitteesta yhteensä noin kolmannes on ARA-tuotantoa. Asuntojen suuren kysynnän lisäksi valtion tukemalla tuotannolla on valtava merkitys kaupungin kaava-alueiden toteutumiseen. Kaupungin kasvaessa voimakkaasti monissa kortteleissa on mukana myös ARA-tuotantoon osoitettuja tontteja, jotka täydentävät monipuolisen asuntotuotannon tavoitetta.

Erityisesti vaikeissa rakentamisen suhdannetilanteissa on tärkeää pitää valtion tukema asuntotuotanto käynnissä uusien alueiden rakentamisen moottoreina ja suhdanteiden tasaajana. Rakentamisen matalasuhdanteen aikana myös kustannuspaineet taittuvat ja ARA-kohteiden urakkatarjoukset voivat olla hyvin maltillisia kustannuksiltaan rakentamisen huippukausiin verrattuna.

Valtion tukeman asuntotuotannon lisääminen nykyisessä suhdannetilanteessa on järkevää niin rakennusteollisuuden työllisyyden, kaupungin asuntopolitiikan sekä kustannustehokkaan ARA-tuotannon rakentamisen kannalta.

 

Tero Anttila
Apulaiskaupunginjohtaja
Vantaa