A-Kruunu Vuosikertomus 2021

- - 68 69 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Kohtuuhintaista asumista A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Merkittävin osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muualle, jossa on suuri kohtuuhintaisten vuokraasuntojen tarve. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Asiantuntijablogit herättävät keskustelemaan Julkaisemme nettisivuillamme säännöllisesti asiantuntijablogeja, joilla jaamme ajankohtaista tietoa ja alustamme keskustelua sidosryhmien keskuudessa. Blogeissa eri alojen asiantuntijat pohtivat muun muassa asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Tekstit edustavat kirjoittajien näkemyksiä eivätkä ne välttämättä vastaa AKruunun kantaa asiassa. Vuonna 2021 julkaistiin yhteensä 20 blogitekstiä, joista useampi teksti käsitteli hiilineutraalisuutta tai kohtuuhintaisen rakentamisen ja asumisen tarpeellisuutta erilaisista näkökulmista. Muita aiheita olivat esimerkiksi taajamien hulevedet, pienten asuntojen käyttötarpeet, viihtyvyyden huomioiminen suunnittelussa ja lapsiystävällinen kaupunkirakentaminen. Vuoden 2021 aikana aloitettiin 191 uuden vuokraasunnon rakentaminen. A-Kruunulla valmistuneiden kohteiden kysyntä on suurta. Vuonna 2021 asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli noin 25 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista. Olemme muun muassa Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät KOVA ry:n ja RAKLI ry:n sekä FIGBC ry:n jäsen. CASE VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Eettinen liiketoiminta ja hankintaketju VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Yhtiömme periaatteena on toimia pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimia valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat eettisiin periaatteisiin. Olemme sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan noudattamalla tilaajavastuulakia, verottajan tiedonantovelvollisuutta ja edellyttämällä harmaan talouden torjuntaa myös alihankintaketjussa. Valvomme toimittajien vastuullisuutta muun muassa rajoittamalla alihankintaketjujen pituutta. Liikevaihtomme oli vuonna 2021 yhteensä 15,7 miljoonaa euroa, missä on kasvua 34 %. Tavoitteena on, että asuntokantamme on tehokkaassa käytössä. Vuonna 2021 asuntojen käyttöaste oli edelleen erittäin korkea, 99,6 %, vaikka laskikin hieman vuodesta 2020. Myös vaihtuvuus oli hieman aiempaa vilkkaampi, 21,3 %. Koska toimimme Suomessa, maksamme kaikki veromme Suomeen. Emme toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Vuonna 2021 maksoimme veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 12,4 miljoonaa euroa. Noudatamme luotettavaa, eettistä ja rehellistä liiketoimintatapaa Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia Noudatamme lakeja ja säädöksiä Noudatamme tasa arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä kohtelua Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, kuten oikeutta työsopimus neuvotteluihin Takaamme työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet Vältämme eturistiriitoja Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia Toimimme ympäristöä rasittamatta ja edistämme kestävää kehitystä Odotamme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=