Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Jari Mäkimattila -henkiökuva

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja

Mäkimattila on toiminut A-Kruunun toimitusjohtajana vuodesta 2014.

Mäkimattila on koulutukseltaan arkkitehti ja EMBA. Ennen A-Kruunua Mäkimattila toimi Kojamossa (ent. VVO) eri tehtävissä vuosina 1996 - 2014, mm. rakennuttamisyksikön johtajana. Ennen tätä hän oli 9 vuotta arkkitehtina arkkitehtitoimisto Raimo Teränteessä.

Jari Mäkimattila on Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Housing Nordic -järjestön hallituksen varajäsen ja hän on toiminut mm. KOVA ry:n ja RYM Oy:n hallituksissa. 

 

Tarja Lappalainen-Liipo -henkilökuva

Tarja Lappalainen-Liipo
Talouspäällikkö

Lappalainen-Liipo on ollut A-Kruunun talouspäällikkönä vuodesta 2017.

Lappalainen-Liipo on kauppatieteiden maisteri. Lappalainen-Liipo työskenteli talouspäällikkönä Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiössä vuosina 2003 - 2017 ja osastopäällikkönä Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkössä vuosina 1987 - 2001.

 

Eero Lehtomäki -henkilökuva

Eero Lehtomäki
Rakennuttamisjohtaja

Lehtomäki on ollut A-Kruunun rakennuttamispäällikkönä vuodesta 2015 ja rakennuttamisjohtajana vuodesta 2019 alkaen.

Lehtomäki on diplomi-insinööri. Aiemmin Lehtomäki on työskennellyt mm. Pohjola Rakennus Oy:ssä ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistossa projektipäällikkönä.

 

A-Kruunu Leena Oiva

Leena Oiva
Kehityspäällikkö

Oiva aloitti A-Kruu­nus­sa kehityspäällikkönä vuo­nna 2021.

Oiva on kou­lu­tuk­sel­taan ympäristö- ja rakentamistekniikan DI. En­nen A-Kruu­nua Oiva työskenteli johtavana vastuullisuuskonsulttina EcoRealilla. Sitä ennen hän toimi ympäristöjärjestö WWF Suomessa kehitys- ja asiakkuuspäällikkönä vuosina 2010-2018 ja Nokialla erilaisissa ympäristö- ja vastuullisuustehtävissä vuosina 1998-2010.

 

Petteri Puolanne -henkilökuva

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö

Puolanne on toiminut A-Kruunussa kiinteistöpalvelupäällikkönä vuodesta 2017.

Puolanne on koulutukseltaan insinööri AMK. Ennen A-Kruunua Puolanne oli isännöintipäällikkönä Y-Säätiössä. Vuosina 1997 - 2016 hän teki Kojamossa (ent. VVO) isännöintiin, vuokraustoimeen ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyviä päällikkötason tehtäviä.

 

Riikka Vitakoski -henkilökuva

Riikka Vitakoski
Hallintopäällikkö, hallituksen sihteeri

Vitakoski on toiminut A-Kruunun hallintopäällikkönä vuodesta 2017.

Vitakoski on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Ennen A-Kruunua Vitakoski toimi T2H-Yhtiöiden markkinointi- ja hallintopäällikkönä 2012 - 2017, RAKLI ry:n lakimiehenä 2006 - 2011, Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry:n asiamiehenä 2008 - 2011, Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n asiamiehenä 2008 - 2011 ja Sato-Rakennuttajat Oy:n rakennuttaja-asiamiehenä 2002 - 2006. Vitakoski luennoi Kiinkossa.  

 

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja muut yhtiön keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt muodostavat A-Kruunun johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä kehittää yhtiön toimintaa. Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu johtoryhmän tehtäviin.