Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata hyvän elämän mahdollisuudet nykyisille mutta myös tuleville sukupolville. Kestävä kehitys ei ole pelkästään ympäristön kestävää kehitystä, vaan se muodostuu neljästä ulottuvuudesta.

 

Kehitys on kestävää, kun se on samaan aikaan kestävää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

 

 

 • Ekologisesti kestävä elämäntapa säästää energiaa ja luonnonvaroja. 
 • Taloudellinen kestävyys tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuullista käyttöä ja jätteiden syntymisen minimointia. 
 • Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan jäsenten yhden-vertaisuuden, perusoikeuksien ja elämän edellytysten toteutumista sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
 • Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen, mutta myös ihmisten vapaan henkisen toiminnan ja eettisen kasvun.

Ekologisesti kestävää arkea ja asumista

Jokaisen on mahdollista tehdä omassa arjessa ja asumisessa pieniä, vaivattomia valintoja, jotka merkitsevät paljon kestävän elämäntavan edistämisessä.

 • Katso miten voit säästää sähköä 
 • Lue vinkit fiksuun vedenkäyttöön 
 • Poimi neuvot lämpöenergian kulutukseen 
 • Ota lajittelun ja kierrätyksen opit talteen

Lainaa, vuokraa, jaa tavaroita ja palveluita

Onko sinulla jotain ylimääräistä? Tavaroita tai aikaa? Suosi jakamistaloutta, jossa tavaroita ja palveluita kierrätetään, lainataan, vuokrataan, vaihdetaan ja käytetään yhdessä. Silloin ylimääräiset asiat päätyvät niitä tarvitseville. Kaikkea ei tarvitse omistaa. Jakamistalouden hyödyt ovat rahan ja luonnon säästyminen. Tavaraan tai palveluun sijoitettava summa on alhaisempi, kun omistajia on useampia tai omistaminen on väliaikaista. Jakaminen vähentää myös tarvetta suurten tuotemäärien valmistamiseen. Yhdessä omistamisen myötä myös sosiaaliset verkot kehittyvät.


Ruokahävikki on syömäkelpoista ruokaa, joka päätyy roskiin

 Kotitaloudet
heittävät ruokaa
roskiin joka vuosi
120 - 160 miljoonaa
kiloa.


Henkilöä
kohden ruokaa
päätyy roskiin
20 - 25 kiloa vuodessa
eli noin 100 euron
arvosta.Nelihenkinen
perhe heittää
ruokaa roskiin
noin 500 euron edestä
joka vuosi.


Kestävän kehityksen tavoitteet A-Kruunussa

Suomi ja YK:n muut jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Me A-Kruunussa olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehitykset tavoitteita ja vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen.

Lue lisää A-Kruunun toimista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.


Tavoitteitamme vuosille 2020 – 2022:

 • Käynnistämme vuosittain vähintään kolme innovaatiohanketta. 
 • Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja veden- kulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää. 
 • Edistämme kierrätystä ja aloitamme muovinkeräyksen kiinteistöissä, joissa se on mahdollista, sekä vähennämme syntyvän jätteen määrää. 
 • 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen.


Tee
elämäntapa-
testi