A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

- - – - - - Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT lennaiset vastuullisuusteemat Ol mme tunnistaneet oi intaympäristön ik t sten ja sidosryh ien odotusten pohjalta eille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma me rakentuu: mahdollista me viihtyisän ja turvallisen asumi en, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tavoitteet auttavat meitä myös arvioimaan toimintaamme jatkossa. MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=