A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

- VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vastuullisuus strategian ja toimintamme keskiössä Vastuullisuus on meille A-Kruunussa strateginen kysymys. Olemme vastuussa mm. ympäristölle, työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajalle. Valtion täysin omistamana erityistehtäväyhtiönä noudatamme omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020). Meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä sen tavoitteellista johtamista. Vuonna 2021 jatkoimme aktiivista työtä edellisvuonna valmistuneen vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Ohjelmassamme korostuvat erityisesti vähähiilisyyden ja kiertotalouden sekä puurakentamisen ja innovaatioiden edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää kiinteistökantaamme vähähiilisemmäksi siten, että perustehtävämme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta täyttyy. A-Kruunun hallituksessa korostamme vastuullisuuden strategista merkitystä. Hallituksen yksi keskeinen työkalu on palkitsemisjärjestelmä, ja A-Kruunussa vastuullisuus on otettu periaatepäätöksen mukaisesti osaksi johdon ja koko henkilöstön palkkiojärjestelmää. Tällä sitoutamme koko yhtiön yhteisen päämäärän tavoitteluun. Vuoden 2021 aikana hyväksyimme A-Kruunun hallituksessa tiekartan, jolla kuljemme kohti hiilineutraaliutta. Edistämme puurakentamista ja kiertotaloutta. Kannustamme asukkaita kierrätykseen. Tulevina vuosina tutkimme ja edistämme toimenpiteitä, joilla rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan vähentää ja materiaalien kierrätettävyyttä ja uusiokäyttöä lisätä. Tulevina vuosina koko arvoketjun vastuullisuus- ja ilmastotekoja tarvitaan, ja rakentamisen päästövähennyksiä ohjannee osaltaan myös EU-regulaatio. Mia Rainio, A Kruunu Oy:n hallituksen jäsen, Valtioneuvoston kanslia erityisasiantuntija Ympäristövastuun lisäksi A-Kruunun toiminnassa korostuu sosiaalinen vastuu, ja erityisesti vastuu työntekijöistämme ja asiakkaistamme. Meille hallituksessa on tärkeää osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka työhyvinvointiin ja kehittymiseen panostetaan pitkäjänteisesti. Tulevana vuonna osallistamme henkilöstöä vastuullisuuden jatkokehittämiseen. Toivomme, että pitkän korona-ajan jälkeen pääsemme lisäämään arvokkaita kohtaamisia henkilöstömme välillä. A-Kruunun olemassaolon tarkoituksena on rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja toiminnallamme vaikutamme siihen, että eri sosioekonomisista lähtökohdista voi asua ja työskennellä pääkaupunkiseudulla. Vastuullisuus tarkoittaa meille A-Kruunun hallituksessa myös sitä, että huolehdimme yhtiön tehokkaasta taloudellisesta toiminnasta. Sillä varmistetaan yhtiön pitkäjänteinen toimintakyky, tulevaisuuden investointitarpeiden, ml. peruskorjausten, toteutus ja A-Kruunun pitkäjänteinen rahoitettavuus. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 4

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=