A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Taulukko 1. Energian- ja vedenkulutukset Taulukko 5. Taloudelliset luvut LÄMPÖ SÄHKÖ VESI MWh kWh/rm3 MWh kWh/rm3 m3 l/rm3 l/as/vrk 2019 6972 26,5 1565 7,5 79669 267,7 124,7 2020 8676 23,9 2082 6,7 117139 288,7 122,6 2021 11707 25,8 2761 6,9 138305 290,3 127,5 - - - - - - -- 2019 2020 2021 Liikevaihto (M€) 7,5 10,4 15,7 Käyttöaste 99,6 99,8 99,6 Vaihtuvuus 15,3 16,8 21,3 Taulukko 2. Epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 2) 2019 2020 2021 Sähkö (hankintaperusteinen), tCO2 297 0 0 Sähkö (sijaintiperusteinen)*, tCO2 297 345 249 Lämpö (hankinta / sijaintiperusteinen), tCO2 1169 1250 1581 Lämpö (sijaintiperusteinen)**, tCO2 1169 1250 2 072 Yhteensä, tCO2 1466 1250 1581 *Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään sähkön hankintaperusteista lukua. ** Lämmön sijaintiperusteinen luku laskettu ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään lämmön hankintaperusteista lukua. Taulukko 3. Suorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 1) 2019 2020 2021 Työsuhdeautojen päästöt, t CO2e 7,4 11,7 9,5 Taulukko 4. Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut 2019 2020 2021 Henkilöstöä* josta naisia josta miehiä Sairauspoissaolot (%) Työtapaturmat (kpl) 18 10 8 1,7 0 22 14 8 0,35 0 30 19 11 1,97 1 Henkilöstön ikäjakauma (hlö) 20 29 vuotta 30 39 vuotta 40 49 vuotta 50 59 vuotta 60 tai yli - 6 5 5 2 2 6 5 7 2 3 6 9 9 3 Taulukko 6. Verojalanjälki vuonna 2021 MAKSETUT VEROT (€) vuonna 2021 YHTEENVETO Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 1 470 128 Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 15 805 151 Tilikaudelta tilitettävät verot 715 714 Saadut avustukset -5 636 000 Yhteensä 12 354 993 Tilikaudelta maksettavat välittömät verot Työnantajamaksut 385 117 Tuloverot 5 515 Kiinteistöverot 60 737 Varainsiirtoverot 477 759 Yhteensä 1 470 128 Tilikaudelta maksettavat välilliset verot Valmisteverot 102 392 Oman käytön arvonlisävero 179 147 Hankintojen arvonlisäverot *) 15 523 612 Yhteensä 15 805 151 Tilikaudelta tilitettävät verot Ennakonpidätykset 552 051 Työntekijän sosiaaliturvamaksut 163 663 Yhteensä 715 714 Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset Käynnistysavustukset -5 636 000 Yhteensä -5 636 000 *) Koska yhtiön toiminta ei ole arvonlisäverollista, hankintoihin sisältyvä arvonlisävero jää yhtiön menoksi. *Tilanne 31.12 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 33

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=