A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

c6 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Toinen työtyytyväisyyskysely Syksyllä 2021 toteutimme järjestyksessään toisen henkilöstökyselyn. Valtaosa henkilöstöstä jaksaa työssään hyvin, vaikka osa onkin väsynyt jatkuvaan poikkeusaikaan ja etätyöhön. Toisaalta osa kokee etätyön tehostavan työntekoa. Pääosalle henkilöstöstä on erittäin tärkeää, että he voivat itse vaikuttaa joustavasti etätyöpäivien määrään. Kyselyn mukaan henkilöstö viihtyy ja työssään hyvin ja ovat työnteosta motivoituneita. A-Kruunun koetaan tekevän hyvää työtä ja yritykseen ollaan sitoutuneita. Yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat A-Kruunussa pääosin hyvin. Valtaosa työntekijöistä kokee työn sopivan kuormittavaksi, mutta jatkunut pandemiatilanne on lisännyt työn kuormittavuutta. Yrityksen eri toimintojen välisessä yhteistyössä on kehitettävää, eikä osa työntekijöistä koe saavansa työstään riittävästi palautetta. Hallinnollisten toimien kehittäminen Vuonna 2021 olemme panostaneet vahvasti sisäisten toimintojemme kehittämiseen. Olemme muun muassa päivittäneet eri toimintojemme prosessikuvaukset ja kehittäneet HR-toimintoja (Human Resources). Jatkamme aloitettua kehitystyötä myös tulevana vuotena. Vuoden aikana laadittiin lisäksi A-Kruunun yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt syntyivät eri osastoilta valittujen henkilöiden yhteisen panostuksen tuloksena, ja ne julkistettiin kesäkuussa 2021. Tiimien välistä ymmärrystä on vahvistettu esimerkiksi toimistopalaverin yhteydessä järjestetyillä tehtäväkuvauksilla, joissa työntekijät ovat kertoneet muulle henkilöstölle omasta työnkuvastaan. Joustavan työn malli Siirryimme joustavan työn malliin marraskuussa 2021, joka muutti merkittävästi tapaamme tehdä töitä. Henkilöstö on ottanut muutoksen hyvin vastaan, ja toiveena on lisäksi ollut ettei etä- ja läsnätyön määriä rajoitettaisi. Uutta mallia ehdittiin noudattaa vain kuukausi, kun etätyösuositus tuli uudelleen voimaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Joustavan työn malli otetaan kuitenkin uudelleen käyttöön jälleen kun se on turvallista. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 29

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=