A-Kruunu Vuosikertomus 2021

Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta - - - - – - - - 52 53 VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT ARA Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kunnat ja kaupungit Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta. Verkostoyhteistyö Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa. Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa. Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT palveluiden tarjoajat. He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen. Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta. Omistaja Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen. Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta. Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan. lennaiset vastuullisuusteemat Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tavoitteet auttavat meitä myös arvioimaan toimintaamme jatkossa. MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=