A-Kruunu Vuosikertomus 2021

- - - - 48 49 0 ■ ASUKKAAT JA ASIAKKAAT RAHOITTAJAT JA HENKILÖSTÖ ARA OMISTAJA VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vastuullisuus strategian ja toimintamme keskiössä Vastuullisuus on meille A-Kruunussa strateginen kysymys. Olemme vastuussa mm. ympäristölle, työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajalle. Valtion täysin omistamana erityistehtäväyhtiönä noudatamme omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020). Meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä sen tavoitteellista johtamista. Vuonna 2021 jatkoimme aktiivista työtä edellisvuonna valmistuneen vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Ohjelmassamme korostuvat erityisesti vähähiilisyyden ja kiertotalouden sekä puurakentamisen ja innovaatioiden edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää kiinteistökantaamme vähähiilisemmäksi siten, että perustehtävämme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta täyttyy. Ympäristövastuun lisäksi A-Kruunun toiminnassa Mia Rainio, A Kruunu Oy:n hallituksen jäsen, Valtioneuvoston kanslia erityisasiantuntija A-Kruunun hallituksessa korostamme vastuullisuuden korostuu sosiaalinen vastuu, ja erityisesti vastuu työnstrategista merkitystä. Hallituksen yksi keskeinen tekijöistämme ja asiakkaistamme. Meille hallituksessa työkalu on palkitsemisjärjestelmä, ja A-Kruunussa on tärkeää osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka työvastuullisuus on otettu periaatepäätöksen mukaisesti hyvinvointiin ja kehittymiseen panostetaan pitkäosaksi johdon ja koko henkilöstön palkkiojärjestelmää. jänteisesti. Tulevana vuonna osallistamme henkilöstöä Tällä sitoutamme koko yhtiön yhteisen päämäärän vastuullisuuden jatkokehittämiseen. Toivomme, että tavoitteluun. pitkän korona-ajan jälkeen pääsemme lisäämään arvokkaita kohtaamisia henkilöstömme välillä. Vuoden 2021 aikana hyväksyimme A-Kruunun hallituksessa tiekartan, jolla kuljemme kohti hiili- A-Kruunun olemassaolon tarkoituksena on rakentaa neutraaliutta. Edistämme puurakentamista ja kierto- kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja toiminnallamme taloutta. Kannustamme asukkaita kierrätykseen. vaikutamme siihen, että eri sosioekonomisista lähtöTulevina vuosina tutkimme ja edistämme toimen- kohdista voi asua ja työskennellä pääkaupunkiseudulla. piteitä, joilla rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan Vastuullisuus tarkoittaa meille A-Kruunun hallituksessa vähentää ja materiaalien kierrätettävyyttä ja uusio- myös sitä, että huolehdimme yhtiön tehokkaasta käyttöä lisätä. Tulevina vuosina koko arvoketjun taloudellisesta toiminnasta. Sillä varmistetaan yhtiön vastuullisuus- ja ilmastotekoja tarvitaan, ja pitkäjänteinen toimintakyky, tulevaisuuden investointirakentamisen päästövähennyksiä ohjannee osaltaan tarpeiden, ml. peruskorjausten, toteutus ja A-Kruunun myös EU-regulaatio. pitkäjänteinen rahoitettavuus. VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Toimintaympäristön tunnistaminen A-Kruunu on valtion omistama ympäristö- Varmistaaksemme vastuullisen toiminnan, olemme ministeriön ohjauksessa oleva erityistehtäväyhtiö, tunnistaneet toimintaympäristömme tärkeimmät jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vuokra-asuntoja. Edistämme puurakentamista, vaikutukset sekä analysoineet niiden merkitystä vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja muita innovaatioita, sidosryhmillemme seuraavasti: jotta voimme edistää laadukkaiden ja kestävien kaupunkien ja aluekokonaisuuksien rakentamista. Tärkeä Äärimmäisen tärkeä Asukasvalinnassa toteutetaan ARA:n asukasvalintaliiketoiminnan liiketoiminnan periaatteita, jotta asunnot voidaan osoittaa kannalta kannalta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville Rajallinen Välitön ruokakunnille. vaikutus- vaikutusmahdollisuus mahdollisuus Viihtyisää ja turvallista asumista Henkilöstön hyvinvointi Kohtuuhintaista asumista Asukkaiden osallistaminen Työ turvallisuus Kestävä ja innovatiivinen rakentaminen Asumisen hiilijalanjälki Henkilöstön kehittyminen Toimiva asiakas palvelu Asiakas tyytyväisyys Eettisyys, luotettavuus ja läpinäkyvyys A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=