A-Kruunun asunnoilla korkea käyttöaste

Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa hyville sijainneille Helsingin seudulla, Tampereella ja Jyväskylässä. Valmiina ja rakenteilla olevien asuntojen yhteismäärä ylittää jo 3000 asunnon rajan. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uusia jäseniä.

- Asuntojemme taloudellinen käyttöaste oli edelleen korkea, 99,6 % ja vaihtuvuus kohtuullisella tasolla, 18,7 %. Hakijoita kaikkiin uusiin asuntoihin oli runsaasti. ARA-asuntojen kysyntä on lisääntynyt koronapandemian aikana ja sen jälkeen useistakin syistä, muun muassa elinkustannusten nousun takia, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

ARA-tuotannon tekeminen on ollut viime vuosina haasteellista rakentamisen korkeasuhdanteessa.

- Tilanne kuitenkin muuttui viime syksynä. Hankkeisiin saatiin enemmän tarjouksia ja urakoitsijat olivat meihin myös itse aktiivisesti yhteydessä. Meillä onkin suunnitteilla noin 1 300 asunnon tuotanto lähivuosille. Korkotason voimakas nousu vaikuttaa kuitenkin uusien kohteiden käynnistämiseen, koska se nostaa asumisen kustannuksia asukkaille, kertoo Mäkimattila.

Yhtiökokous piti A-Kruunulle asetetut tavoitteet pääosin ennallaan. Yhtiö on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on kolmasosa vuonna 2024. Tavoitteena on edelleen 800 asunnon vuosituotanto, mutta tavoitteessa otetaan huomioon suhdannetilanne ja kohteiden toteutettavuus.

- Toteutimme suuren osan noista tavoitteista jo vuonna 2022. Esimerkiksi kaukolämpö muutettiin uusiutuvaan energiaan kaikissa kohteissa, missä sitä oli saatavilla. Toimenpiteen ansiosta lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 90 %. Myös puukerrostalotuotantomme on ainakin tällä hetkellä jo tavoitetasolla. Asuntotuotannon tavoitteiden osalta erityisesti korkotason kehitys vaikuttaa tilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Mäkimattila.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenet seuraavalle toimintavuodelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Vatilo ja varapuheenjohtajana Teppo Salmikivi, ja jäseninä jatkavat Jannica Aalto ja Malviina Peltonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Janne Hukkavaara ja Johanna Korpi

Tunnusluvut 2022, tilanne 31.12.2022

Liikevaihto (1.1. – 31.12.) 20,3 M€
Tase 559,8 M€
Henkilömäärä 33
Valmiit asunnot 2 609
Rakenteilla olevat asunnot 429
Suunnittelussa olevat as. n. 1 300

 

Vuosikertomus 2022
Yritysvastuuraportti 2022

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924
Vuosikertomus 2021

A-Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, tehokas ja vastuullinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaja ja omistaja. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa asukkaiden arvostamia asuntoja niin, että vuosittainen aloitusmäärä on 800. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

 

Aikaisemmat vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit

Vuosikertomus 2021
Yritysvastuuraportti 2021
Vuosikertomus 2020
Yritysvastuuraportti 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018